Vic o tri logičara

Tri logičara ulaze u kafić i konobar pita: „Da li svi želite pivo?“

Prvi logičar odgovara: „Ne znam“.

Drugi logičar odgovara: „Ne znam“.

Treći logičar odgovara: „Da“.

Advertisements

Tezejev brod

Da li stvar kojoj su zamenjeni svi sastavni delovi ostaje ta ista stvar. Plutarh pita da li Tezejev brod kome su zamenjeni svi sastavni delovi i dalje ostaje isti brod ili je to drugi brod? Šta se dešava ako od tih zamenjenih delova ponovo sklopimo brod? Da li je to onaj prvobitni brod ili neki novi?

(Plutarh, Tezejev život)

Ili: Da li je sekira kojoj je tri puta menjana držalica a dva puta telo i dalje ista sekira?

Advertisements

Paradoks svemogućnosti

Može li svemoćni Bog da stvori tako težak kamen koji ni on sam ne može da podigne?

(srednjovekovni paradoks, najčešće se pripisuje Averoesu, 1126–1198)

Advertisements

Hipohondrija

Čovek koji veruje da boluje od bolesti koju nema je umišljeni bolesnik. Ovo verovanje je takođe bolest i zove se hipohondrija. Da li čovek koji veruje da ima hipohondriju zaista ima hipohondriju?

Advertisements

Raselov paradoks

U jednom selu živi brica koji brije svakog onog žitelja sela koji se ne brije sam. Brije li brica sam sebe ili ne? russell (1)

Tj. da li je skup svih skupova koji nisu svoj vlastiti član, svoj član ili nije? Paradoks je formulisao Bertrand Rasel 1901. pokazavši njime da Kantorova teorija skupova sadrži protivrečnost.

Paradoks se nekada iznosi i na ovaj način: Biblioteke imaju kataloge koji sadrže spisak knjiga koje biblioteka ima. Zamislimo katalog koji sadrži spisak svih kataloga u biblioteci. Za takav katalog možemo reći da sadrži sam sebe. Sada zamislimo katalog svih kataloga koji ne sadrže sami sebe. Da li takav katalog sadrži ili ne sadrži samog sebe?

Advertisements

Sekst Empirik

Kada je Sokrat umro? Dok je bio živ ili kad je bio mrtav?

Nije mogao umreti dok je bio živ, jer onda ne bi ni bio živ. Nije mogao umreti ni dok je bio mrtav, jer tada bi dva puta umro. Dakle, Sokrat je još živ.

(Sekst Empirik)

Advertisements